Jakość

Zdajemy sobie sprawę, że tylko bezwzględne przestrzeganie surowych norm jakościowych jest w stanie zapewnić pełną satysfakcję klientów oraz poczucie, że korzystają z dopracowanych i sprawdzonych suplementów diety.
Jakość

Jakość jest pojęciem leżącym u podstaw całej koncepcji biznesowej definiującej markę Olimp Sport Nutrition. Olimp Laboratories Sp. z o.o. posiada od 17 czerwca 2009 r. zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z prawnymi wymaganiami w zakresie GMP (Good Manufactoring Practice).

Zobacz treść zezwolenia na wytwarzanie lub import produktu leczniczego

POTRÓJNE TESTY LABORATORYJNE

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ I PEŁNA SATYSFAKCJA KLIENTA BEZ KOMPROMISÓW

Bierzemy pełną odpowiedzialność za jakość każdego z naszych produktów nie tylko poprzez spełnienie wymagań obowiązującego prawa i powszechnie stosowanych europejskich standardów, ale i poprzez dodatkową, rygorystyczną Kontrolę Jakości. Dla każdego produktu realizujemy 3 niezależne typy badań analitycznych: badania mikrobiologiczne, badania fizyko-chemiczne oraz badania organoleptyczne.

testy laboratoryjne

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ PRODUKTÓW OLIMP LABORATORIES

Olimp Laboratories, firma farmaceutyczna produkująca leki, wyroby medyczne, suplementy diety i odżywki dla sportowców, posiada certyfikat GMP (Good Manufacturing Practice – Dobra Praktyka Wytwarzania). Dokument ten potwierdza zgodność warunków wytwarzania z wymogami Dobrej Praktyki Wytwarzania, gdzie główną zasadą jest wykluczenie z procesu produkcyjnego wszelkich działań przypadkowych oraz zapewnienie, aby proces wytwarzania przebiegał zgodnie z wymaganiami znajdującymi się m.in. w instrukcji i procedurze. Certyfikat GMP stanowi gwarancję, że dany produkt jest wytwarzany i kontrolowany zgodne ze standardami jakości odpowiednimi dla jego zamierzonego zastosowania oraz wymaganiami pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i specyfikacji produktu leczniczego. Wszystko to w trosce o pacjenta, aby nie narazić go na ryzyko związane z niedostatecznym bezpieczeństwem stosowania, nieodpowiednią jakością lub zbyt niską skutecznością.

Certyfikat GMP jest uznawany przez kraje Unii Europejskiej, Australię, Kanadę, Nową Zelandię, Szwajcarię, USA, Japonię.

CERTYFIKATY

JAKOŚĆ, KTÓREJ MOŻESZ ZAUFAĆ