Olimp Sport Nutrition® - Born In The Gym®

Olimp Laboratories Sp. z o.o. jest polską firmą farmaceutyczną założoną w 1990 roku. Spółka prowadzi działalność w ramach Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzą Nutrifarm Sp. z o.o. oraz Olimp Laboratories GmbH w Niemczech..

W ramach wieloletniej strategii rozwoju prac badawczych w sierpniu 2015 r. Spółka Olimp Laboratories oddała do użytku nowoczesny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy. Tylko w ostatnich 10 latach Grupa Kapitałowa Olimp – Nutrifarm zainwestowała w nowe technologie i rozwój 315 mln zł.

Olimp Laboratories at night

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY

Nowo oddany do użytku Ośrodek Badawczo-Rozwojowy wyposażony jest w ultranowoczesną aparaturę badawczą, oraz wysokiej klasy urządzenia techniczne do produkcji w skali laboratoryjnej i półtechnicznej.

Laboratoria i pracownie wyposażone są w wysokiej klasy aparaturę badawczą, m.in. ultrasprawne chromatografy cieczowe UPLC, chromatograf cieczowy z tandemową detekcją mas LC-MS/MS, chromatograf gazowy GC z detektorami FID, ECD, FPD, chromatograf gazowy z tandemową detekcją mas GC-MS / MS, spektrofotometr emisji atomowej ICP, spektrofotometr NIR, analizator aminokwasów, aparat PCR oraz aparaty do badań postaci leku.

OBR
OBR
OBR

 

W Ośrodku możliwe jest także wytwarzanie produktów pilotażowych do badań klinicznych oraz do badań stabilnościowych, które pozwalają zobrazować, czy założenia przyjęte na etapie prac badawczo-rozwojowych są możliwe do przeniesienia ich do sfery produkcji.

OBR
OBR
OBR

 

W skład urządzeń technicznych do produkcji w skali laboratoryjnej i półtechnicznej wchodzą m.in. w pełni opomiarowane powlekarki, tabletkarki, kapsułkarki, granulatory, suszarki, liofilizator, saszetkarka, miniblok rozlewniczy i mieszalniki. Urządzenia te pozwalają na prowadzenie badań nad różnymi procesami technologicznymi, na kontrolowanie ich przebiegu oraz na rozwój technologii. Pozwalają również na prace nad zwiększeniem skali.

Działalność dydaktyczno naukowa w ramach OBR.

Ważnym celem w ramach pracy badawczej Ośrodka jest działalność dydaktyczno-naukowa, ukierunkowana głównie na farmację, dietetykę i fizjologię. Ośrodek pozwala na prowadzenie w jego obrębie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów oraz realizację studenckich prac dyplomowych. Może być wykorzystywany do wykonywania prac badawczych w kraju i za granicą wspólnie z różnymi jednostkami naukowo-badawczymi. Dodatkową działalnością Ośrodka jest świadczenie usług badawczych i doradczych dla jednostek zewnętrznych oraz realizacja wspólnych projektów badawczych.

Ośrodek pełni również funkcję propagatora wiedzy o świadomym i zdrowym sposobie żywienia. W tym celu została podjęta współpraca ze znaczącymi ośrodkami akademickimi zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Tylko tak innowacyjnie ukierunkowane projektowanie, wytwarzanie i permanentna kontrola jakości nowych produktów oraz działania edukacyjne prowadzone w Ośrodku mogą wpłynąć na rozwój i poprawę skuteczności suplementacji i jednocześnie pomóc w odnoszeniu sukcesów w walce ze schorzeniami XXI wieku.

Nasi Partnerzy

Krajowe klastry kluczowe
  
Jednostki naukowe

ZOBACZ WIĘCEJ PRODUKTÓW