£26.60

POTĘŻNA DAWKA FARMACEUTYCZNEJ JAKOŚCI JABŁACZNU KREATYNY!!!
AŻ 1100 MG JABŁCZANU KREATYNY W 1 KAPSUŁCE MEGA CAPS !!!

TCM Mega Caps® zawiera 100% jabłczanu kreatyny (Tricreatine malate), molekuły która sprzęga cząsteczkę kreatyny z cząsteczką jabłczanu. Jabłaczan jako metabolit glukozy należący do grupy hydroksykwasów karboksylowych stymuluje insulinę i znakomicie wspomaga transport oraz pobieranie kreatyny przez komórki mięśniowe zarówno w metabolizmie spoczynkowym jak i wysiłkowym.
Jabłczan kreatyny jest formą kreatyny, lepiej rozpuszczalną i przyswajalną, dłużej magazynowaną i efektywniej przemienianą w aktywną fosfokreatynę, niż tradycyjne suplementy kreatynowe. Konsumpcja kreatyny przyczynia się do zwiększenia wydolności fizycznej podczas krótkotrwałych, powtarzających się ćwiczeń o dużej intensywności (efekt dotyczy konsumpcji 3 g dziennie). 


 

Jabłczan keratyny TCM Mega Caps® dużo lepiej rozpuszcza się w wodzie od tradycyjnego monohydratu, a rozpuszczalność ma ogromne znaczenie dla procesu wchłaniania, gdyż organizm pobiera z przewodu pokarmowego tylko to, co pozostaje w stanie rozpuszczonym.

UWAGA! TCM Mega Caps® jest prawnie zastrzeżonym znakiem towarowym dla produktów opartych na oryginalnym jabłczanie kreatyny stosowanym w produkcji przez OLIMP Labs. Numer prawa wyłącznego #189038


MEGA CAPS®/MEGA CAPSULES® - TO WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA FIRMY OLIMP LABORATORIES. TO MY BYLISMY PIERWSI!


Oznaczenia “MEGA CAPS” i “MEGA CAPSULES” to znaki towarowe, które zostały zarejestrowane na rzecz firmy Olimp Laboratories w Urzędzie Patentowym RP jako pierwsze, odpowiednio od 2004 i 2006 roku.  Dodatkowo słowny znak towarowy „MEGA CAPS” poddany został procedurze międzynarodowej w 26 krajach na całym świecie i do tej pory został zarejestrowany w 17 krajach. Również znaki towarowe słowno-graficzne MEGA CAPS®/MEGA CAPSULES® zostały przez nas zgłoszone do rejestracji w trybie międzynarodowym w wielu krajach, również poza Europą.

 

MEGA CAPS®/MEGA CAPSULES® OLIMP- PIERWSZE, ORYGINALNE, JEDYNE!Składniki: 84,6% jabłczan kreatyny (tri-creatine malate), substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna; substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych; kapsułka (żelatyna, barwnik: E 171).

Informacja żywieniowa 1 kapsułka 2 kapsułki 4 kapsułki 6 kapsułek
Jabłczan kreatyny
    
w tym kreatyna
1100 mg
825 mg
2200 mg
1650 mg
4400 mg
3300 mg
6600 mg
4950 mg

120 kapsułek  156 g
1 kapsułka  1300 mg

Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.TCM MEGA CAPS® Suplement diety zawierający jabłczan kreatyny w kapsułkach.
Preparat uzupełniający dietę w jabłczan kreatyny (tri-creatine malate). Jabłczan kreatyny jest formą kreatyny, lepiej rozpuszczalną i przyswajalną, dłużej magazynowaną i efektywniej przemienianą w aktywną fosfokreatynę, niż tradycyjne suplementy kreatynowe. Konsumpcja kreatyny przyczynia się do zwiększenia wydolności fizycznej podczas krótkotrwałych, powtarzających się ćwiczeń o dużej intensywności (efekt dotyczy konsumpcji 3g dziennie).

Przeznaczenie:
TCM Mega Caps® przeznaczony jest dla osób dorosłych, aktywnych fizycznie i sportowców.Zalecana dzienna porcja: 3 kapsułki 2 razy dziennie przed śniadaniem, po treningu lub przed snem. Popijać dużą ilością wody. Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.EAN: 5901330024603
preloader
Food supplement

TCM 1100 MEGA CAPS - 400 Capsules

produced using the highest standards

the most advanced product based on creatine malate

£26.60

Per portion (3 caps)

 

A POWERFUL DOSE OF PHARMACEUTICALLY CLEAN CREATINE MALATE!!!
1100MG OF CREATINE MALATE IN 1 MEGA CAPS CAPSULE!!!


TCM Mega Caps® contain 100% creatine malate (Tricreatine malate), a molecule that binds creatine particles with malate particles. As a glucose metabolite from the group of carboxylic hydroxy acids, malate stimulates insulin and greatly supports the transportation and absorption of creatine by the muscle cells in a resting metabolism and metabolism during exercise.
Creatine malate is a form of creatine that dissolves and absorbs better, is stored longer, and is transformed into phosphocreatine in a  more efficient manner than traditional creatine supplements. The consumption of 3g of creatine a day contributes to the increase of physical strength during short, repeated, high-intensity exercises. 

 
The water solubility of TCM Mega Caps® creatine malate is much better than that of traditional monohydrate. Solubility is extremely important in the absorption process, as the body can only take the substances that have been dissolved from the gastric tract.

ATTENTION! TCM Mega Caps® is a registered trademark for products based on creatine malate, used in production by OLIMP Labs. No. of exclusive rights#189038


MEGA CAPS®/MEGA CAPSULES® IS THE INDUSTRIAL PROPERTY OF OLIMP LABORATORIES COMPANY. WE WERE FIRST!


“MEGA CAPS” and “MEGA CAPSULES” are trademarks registered for the benefit of Olimp Laboratories in the Patent Office of Poland, respectively from 2004 and 2006 .  Additionally, the textual trademark “MEGA CAPS” has been submitted for international procedure in 26 countries all over the world  and has so far been registered in 17 countries. Also the textual and figurative trademarks MEGA CAPS®/MEGA CAPSULES® have been subjected for registration in international procedure in many countries, also outside of Europe.

 
OLIMP MEGA CAPS®/MEGA CAPSULES®– THE FIRST, THE ORIGINAL, THE ONLY!

Ingredients: 84,6% creatine malate (tricreatine malate), bulking agent – microcrystalline cellulose, anti-caking agent - magnesium salts of fatty acids, capsule (gelatin, colour: E 171).

Nutrition information 1 capsule 2 capsules 4 capsules
Tri-creatine malate 1100 mg 2200 mg 4400 mg

Recommended use: take 2 capsules 2 times daily – before breakfast, after training or before sleep, drinking with large amount of water. 

Do not exceed the recommended daily dose. 
Food supplements should not be used as a substitute for a varied and balanced diet. 
An increase of weight may happen. Not suitable for children and young persons. 
Keep out of reach of children. A varied and balanced diet and a healthy lifestyle are recommended.